پرش به

به جامعه مجازی هواداران باشگاه یوونتوس خوش آمدید
شما هم اکنون در حال مشاهده انجمن ها به صورت کاربر مهمان می باشید.در این حالت شما دسترسی به تمامی امکانات انجمن ندارید و امکان دریافت فایل ها به جز خود IPB را ندارید. اگر که عضو سایت می باشید اینجا را کلیک نمایید. در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا را کلیک نمایید. عضویت در سایت رایگان می باشد!

تصویر

مسابقه شماره 27 : هفته بیست و هفتم سری آ ایتالیا

- - - - -

 • موضوع قفل شده این موضوع قفل شده است
27 پاسخ برای این موضوع

#21
OMID JUVENTUSI

OMID JUVENTUSI

  هوادار یوونتوس

 • اعضا
 • 168 ارسال
[center]برنامه مسابقات سری آ ایتالیا - هفته بیست و هفتم


جمعه 19 اسفند 1390
23:15
تصویر ناپولی 2-1 کالیاری تصویر
تصویر کیه وو 0-1 اینتر تصویر


شنبه 20 اسفند 1390
23:15
تصویر پالرمو 0-1 رم تصویر


یکشنبه 21 اسفند 1390
17:30
تصویر جنوا 1-2 یوونتوس تصویر
تصویر کاتانیا 0-1 فیورنتینا تصویر
http://bianca.persiangig.com/forum/milan.png میلان 2-0 لچه http://bianca.persiangig.com/forum/lecce.png
http://bianca.persiangig.com/forum/atalanta.png آتالانتا 1-2 پارما http://bianca.persiangig.com/forum/parma.png
http://bianca.persiangig.com/forum/cesena.png چزنا 1-2 سیه ناhttp://bianca.persiangig.com/forum/siena.png

23:15
http://bianca.persiangig.com/forum/lazio.png لاتزیو - بولونیا http://bianca.persiangig.com/forum/bologna.png
http://bianca.persiangig.com/forum/Novara.png نووارا - اودینزه http://bianca.persiangig.com/forum/udinese.png

#22
sajad juve

sajad juve

  هوادار یوونتوس

 • اعضا
 • 203 ارسال

[center]برنامه مسابقات سری آ ایتالیا - هفته بیست و هفتم


جمعه 19 اسفند 1390
23:15
تصویر ناپولی 2 - 1 کالیاری تصویر
تصویر کیه وو 2 - 1 اینتر تصویر


شنبه 20 اسفند 1390
23:15
تصویر پالرمو 2 - 3 رم تصویر


یکشنبه 21 اسفند 1390
17:30
تصویر جنوا 1 - 2 یوونتوس تصویر
تصویر کاتانیا 1 - 1 فیورنتینا تصویر
http://bianca.persiangig.com/forum/milan.png میلان 3 - 1لچه http://bianca.persiangig.com/forum/lecce.png
http://bianca.persiangig.com/forum/atalanta.png آتالانتا 2 - 1 پارما http://bianca.persiangig.com/forum/parma.png
http://bianca.persiangig.com/forum/cesena.png چزنا 1 - 1 سیه ناhttp://bianca.persiangig.com/forum/siena.png

23:15
http://bianca.persiangig.com/forum/lazio.png لاتزیو 3 - 1 بولونیا http://bianca.persiangig.com/forum/bologna.png
http://bianca.persiangig.com/forum/Novara.png نووارا 0 - 3اودینزه http://bianca.persiangig.com/forum/udinese.png
#23
JAHAN_UOVE

JAHAN_UOVE

  داره تیفوسی میشه

 • اعضا
 • 75 ارسال


[center]برنامه مسابقات سری آ ایتالیا - هفته بیست و هفتم


جمعه 19 اسفند 1390
23:15
تصویر ناپولی1 - 0کالیاری تصویر
تصویر کیه وو 0-0اینتر تصویر


شنبه 20 اسفند 1390
23:15
تصویر پالرمو1 -2 رم تصویر


یکشنبه 21 اسفند 1390
17:30
تصویر جنوا 0- 3یوونتوس تصویر
تصویر کاتانیا 1- 1فیورنتینا تصویر
http://bianca.persiangig.com/forum/milan.png میلان1 - 1لچه http://bianca.persiangig.com/forum/lecce.png
http://bianca.persiangig.com/forum/atalanta.png آتالانتا 1- 1پارما http://bianca.persiangig.com/forum/parma.png
http://bianca.persiangig.com/forum/cesena.png چزنا 1- 1سیه ناhttp://bianca.persiangig.com/forum/siena.png

23:15
http://bianca.persiangig.com/forum/lazio.png لاتزیو 1- 0بولونیا http://bianca.persiangig.com/forum/bologna.png
http://bianca.persiangig.com/forum/Novara.png نووارا1 -2 اودینزه http://bianca.persiangig.com/forum/udinese.png
#24
mahdy

mahdy

  بازیکن ذخیره یوونتوس

 • اعضا
 • 2838 ارسال
[center]برنامه مسابقات سری آ ایتالیا - هفته بیست و هفتم


جمعه 19 اسفند 1390
23:15
تصویر ناپولی2 -0 کالیاری تصویر
تصویر کیه وو1 -1 اینتر تصویر


شنبه 20 اسفند 1390
23:15
تصویر پالرمو 2-2 رم تصویر


یکشنبه 21 اسفند 1390
17:30
تصویر جنوا1 -2 یوونتوس تصویر
تصویر کاتانیا 1-1 فیورنتینا تصویر
http://bianca.persiangig.com/forum/milan.png میلان3 -0 لچه http://bianca.persiangig.com/forum/lecce.png
http://bianca.persiangig.com/forum/atalanta.png آتالانتا 2- 1پارما http://bianca.persiangig.com/forum/parma.png
http://bianca.persiangig.com/forum/cesena.png چزنا1 -1 سیه ناhttp://bianca.persiangig.com/forum/siena.png

23:15
http://bianca.persiangig.com/forum/lazio.png لاتزیو2 -0 بولونیا http://bianca.persiangig.com/forum/bologna.png
http://bianca.persiangig.com/forum/Novara.png نووارا1 -1 اودینزه http://bianca.persiangig.com/forum/udinese.png

#25
hadielec

hadielec

  هوادار یوونتوس

 • اعضا
 • 262 ارسال
[center]برنامه مسابقات سری آ ایتالیا - هفته بیست و هفتم


جمعه 19 اسفند 1390
23:15
تصویر ناپولی - کالیاری تصویر
تصویر کیه وو - اینتر تصویر


شنبه 20 اسفند 1390
23:15
تصویر پالرمو 0-1 رم تصویر


یکشنبه 21 اسفند 1390
17:30
تصویر جنوا 1-2 یوونتوس تصویر
تصویر کاتانیا 0- 1فیورنتینا تصویر
http://bianca.persiangig.com/forum/milan.png میلان 3-0 لچه http://bianca.persiangig.com/forum/lecce.png
http://bianca.persiangig.com/forum/atalanta.png آتالانتا 1-1 پارما http://bianca.persiangig.com/forum/parma.png
http://bianca.persiangig.com/forum/cesena.png چزنا 0-0 سیه ناhttp://bianca.persiangig.com/forum/siena.png

23:15
http://bianca.persiangig.com/forum/lazio.png لاتزیو 1-0 بولونیا http://bianca.persiangig.com/forum/bologna.png
http://bianca.persiangig.com/forum/Novara.png نووارا 0-1 اودینزه http://bianca.persiangig.com/forum/udinese.png

#26
reza italia

reza italia

  تیفوسی یوونتوس

 • اعضا
 • 720 ارسال


[center]برنامه مسابقات سری آ ایتالیا - هفته بیست و هفتم


جمعه 19 اسفند 1390
23:15
تصویر ناپولی - کالیاری تصویر
تصویر کیه وو - اینتر تصویر


شنبه 20 اسفند 1390
23:15
تصویر پالرمو 2-2 رم تصویر


یکشنبه 21 اسفند 1390
17:30
تصویر جنوا 2-1 یوونتوس تصویر
تصویر کاتانیا 2- 1فیورنتینا تصویر
http://bianca.persiangig.com/forum/milan.png میلان 3-0 لچه http://bianca.persiangig.com/forum/lecce.png
http://bianca.persiangig.com/forum/atalanta.png آتالانتا 3-1 پارما http://bianca.persiangig.com/forum/parma.png
http://bianca.persiangig.com/forum/cesena.png چزنا 2-1 سیه ناhttp://bianca.persiangig.com/forum/siena.png

23:15
http://bianca.persiangig.com/forum/lazio.png لاتزیو 2-0 بولونیا http://bianca.persiangig.com/forum/bologna.png
http://bianca.persiangig.com/forum/Novara.png نووارا 1-3 اودینزه http://bianca.persiangig.com/forum/udinese.png
#27
amirabas1369

amirabas1369

  هوادار یوونتوس

 • اعضا
 • 566 ارسال
رنامه مسابقات سری آ ایتالیا - هفته بیست و هفتم جمعه 19 اسفند 1390 23:15 ناپولی 2 - 3کالیاری کیه وو 0- 2اینتر شنبه 20 اسفند 1390 23:15 پالرمو 2 - 3 رم یکشنبه 21 اسفند 1390 17:30 جنوا 1 - 2 یوونتوس کاتانیا 1 - 1 فیورنتینا میلان 3 - 1لچه آتالانتا 2 - 1 پارما چزنا 1 - 1 سیه نا 23:15 لاتزیو 3 - 1 بولونیا نووارا 0 - 3اودینزه

#28
Aminvo

Aminvo

  تیفوسی یوونتوس

 • اعضا
 • 1265 ارسال


[center]برنامه مسابقات سری آ ایتالیا - هفته بیست و هفتم


جمعه 19 اسفند 1390
23:15
تصویر ناپولی - کالیاری تصویر
تصویر کیه وو - اینتر تصویر


شنبه 20 اسفند 1390
23:15
تصویر پالرمو - رم تصویر


یکشنبه 21 اسفند 1390
17:30
تصویر جنوا 1- 1یوونتوس تصویر
تصویر کاتانیا 1 - 2فیورنتینا تصویر
http://bianca.persiangig.com/forum/milan.png میلان 3- 1 لچه http://bianca.persiangig.com/forum/lecce.png
http://bianca.persiangig.com/forum/atalanta.png آتالانتا2 - 2 پارما http://bianca.persiangig.com/forum/parma.png
http://bianca.persiangig.com/forum/cesena.png چزنا 1 - 2سیه ناhttp://bianca.persiangig.com/forum/siena.png

23:15
http://bianca.persiangig.com/forum/lazio.png لاتزیو 3 - 2 بولونیا http://bianca.persiangig.com/forum/bologna.png
http://bianca.persiangig.com/forum/Novara.png نووارا 0 - 2 اودینزه http://bianca.persiangig.com/forum/udinese.png
0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی